Before
Juli.98 - Marte ser på hustomta.
Gjøvik kommune brukte 14 måneder på å behandle søknaden.

Starting
Sept.98 - Endelig kan vi begynne.
Marte følger med. 

Ready
Sept.98 - Så er det bare huset som mangler.
Marte sjekker at alt blir riktig.

Winter
Jan.99 - Vinteren ga oss en lang pause.

Snow is gone
Mai.99 - endelig kan vi fortsette.

Ready for concrete
Juni.99 - alt klart for betong

Building
Juli.99 - Marte må sjekke alt.

digging
Aug.99 - Grøfter for avløp - hagen ble ikke så pen.
Nei det er ikke Marte som har gravd her.

A rest
Aug.99 - Marte ser på grunnmuren.